Bioplastics

Bioplastics

Renovación de la red de agua potable en el Pla de la Font de Pego
- Id licitación: 3720/2019; Órgano de Contratación: Alcaldía del Ayuntamiento de Pego; Importe: 179778.8 EUR; Estado: PUB
Execució de les obres descrites en el projecte bàsic i executiu de la reforma i ampliació de la Biblioteca Josep Pla, ubicada al parc Pompeu Fabra, s/n de les Roquetes, aprovat definitivament mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 3 de setembre de 2019. L'accés principal se situa a la planta baixa, en contacte directe amb el parc i a continuació de L'Espai, en el qual s'hi situa la zona d'acollida general, l'espai de suport, amb dues sales de treball per a grups reduïts i les comunicacions verticals d'accés al a primera planta. També acollirà un espai per a l'autopréstec i un altre per a exposició de novetats, permetent un millor funcionament de la biblioteca i apropant el contingut d'aquesta a l'exterior.La zona general de la biblioteca i l'àrea jove es troben en contacte directe amb l'exterior mentre que els usos que no necessiten il·luminació natural (com magatzems, office per treballadors i banys) s'ubiquen al fons de la sala.L'aula de formació se situarà en contacte amb l'àrea jove, que es planteja com a bloc que pot funcionar de forma independent de la resta de la biblioteca.La sala del fons general s'organitza situant prestatgeries en el seu perímetre, incorporades amb les portes i les divisòries, permetent millorar la fluïdesa de les circulacions i ampliant l'espai lliure al centre d'aquest espai. S'augmenten els espais de lectura i treball, incorporant també taules electrificades.En la mateixa planta s'augmenta la quantitat de serveis higiènics, dimensionant-los correctament amb el nombre d'usuaris previstos.A la planta primera s'hi ubiquen la zona infantil, que pràcticament duplica la seva superfície, i l'espai polivalent, amb accés directe des de l'exterior.
- Id licitación: 28/2019; Órgano de Contratación: Ajuntament de Sant Pere de Ribes; Importe: 551065.33; Estado: EVALUACION
L'objecte del contracte és la redacció del projecte d'obres d'urbanització dels carrers Prat d'en Malagrava i Sant Pere Pla de l'Arca, amb una superfície aproximada de 5.400 m2.
- Id licitación: X2019001699; Órgano de Contratación: Ajuntament de la Jonquera; Importe: 34020.00; Estado: EVALUACION
Serveis de conceptualització i producció de la creativitat i la definició dels objectius, estratègia i pla d'acció de campanyes de publicitat institucional que es difondran en el mitjà de comunicació social
- Id licitación: EC 2020 57; Órgano de Contratación: Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda; Importe: 286200.00; Estado: EN PLAZO
Servei de lloguer de cotxes sense conductor i per hores per al personal del departament del Pla de la Ciutat de l'IMI
- Id licitación: 19000204; Órgano de Contratación: Institut Municipal d'Informàtica; Importe: 6786.45; Estado: EN PLAZO
Contracte de serveis de Redacció del Pla local d'habitatge del municipi de Palau-solità i Plegamans (Lot 3).
- Id licitación: 2019/0005385. Lot 3; Órgano de Contratación: Diputació de Barcelona; Importe: 21000.00; Estado: ADJUDICADA
Prestació del subministrament i instal·lació de nous elements de jocs infantils i cautxú a la plaça de la Corona de Granollers
- Id licitación: 2019/110 (39/2019/44); Órgano de Contratación: Ajuntament de Granollers; Importe: 38606.26; Estado: EN PLAZO
Prestació del subministrament i instal·lació de nous elements de jocs infantils i cautxú a la plaça de la Corona de Granollers
- Id licitación: 2019/110 (39/2019/44); Órgano de Contratación: Ajuntament de Granollers; Importe: 38606.26; Estado: EN PLAZO
Contracte de serveis de Redacció del Pla local d'habitatge del municipi de Palau-solità i Plegamans (Lot 3).
- Id licitación: 2019/0005385. Lot 3; Órgano de Contratación: Diputació de Barcelona; Importe: 21000.00; Estado: ADJUDICADA